Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Tiltaksplan for Hafrsfjord Stavanger Kommune2020Avslått
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE260 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt - Tiltaksplan HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan HålandsvatnetSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN500 0002022Delvis innvilget
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Hva skjer med lågåsilda i Mjøsa?: PilotStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 0002020Innvilget som omsøkt
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Trofisk kartlegging av innsjøerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA til overvåking av invertebraterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina372 0002020Innvilget som omsøkt
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av habitat for elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Innkrysning av rømt laks i små kystvassdragSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Fjærmygg som verktøy i overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
Genetiske metoder for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Poster per side871 - 900 of 1191 items