Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Vannmiljøplan KvislaMandal kommune160 0002017Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av svartelistearter langs OrklaVannområde Orkla160 0002016Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i innlandsvassdragRAKKESTAD KOMMUNE164 9202022Innvilget som omsøkt
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2022UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE166 2402022Innvilget som omsøkt
Prioritering av tiltak i sjøørretbekker i ØstfoldVannområde Glomma Sør170 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarhaugselveneHÅ KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs høsten 2020Universitetet I Sørøst-norge175 0002020Innvilget som omsøkt
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING175 4182022Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 1191 items