Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEILIV ERDAL370 0002021Innvilget som omsøkt
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Beplantning av bekkekantMARKER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSILJAN KOMMUNE550 0002021Innvilget som omsøkt
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 245 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Biotopfobedrende tiltak i DirdalselvaDIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING SA246 8732021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Skauga trinn 2 - del 2SKAUGA ELVEIERFORENING446 6672021Innvilget som omsøkt
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 1191 items