Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prosjektering av restaureringstiltak Langbekken SAMEIET GAULA ELVEIERLAG68 3202022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2022EIGERSUND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av LangvatnvassdragetGRUNNEIERSAMEIET STORVANN859 5002022Innvilget som omsøkt
Habitatskartlegging og fiskeundersøking.RYGG OG GROV SAMEIGE220 0002022Innvilget som omsøkt
Gjennåpning av rørgate i "Dalen". LARS YTREEIDE TJENSVOLD202 0002022Innvilget som omsøkt
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområNES KOMMUNE197 0002021Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEILIV ERDAL370 0002021Innvilget som omsøkt
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Beplantning av bekkekantMARKER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 1192 items