Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitat bedring gyte og oppvekst anadrom fiskBØ JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE2022Avslått
Supplering 2022 til svensk-norsk elvetypologiNORCE LFI2022Avslått
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
Dokumentering av restaurering StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Privat avløp - en nøkkelfaktor til renere MjøsaSTANGE KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Lokal Adaptiv SamforvaltningSTIFTELSEN TA GREP2022Avslått
Utredning av habitat- og miljøforbedrende tiltakKLEPP KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Uttesting av ny type turbiditetssensorerRAMBØLL NORGE AS2022Avslått
Tømming av Håjendammen og tilknyttede tiltakØSTRE TOTEN KOMMUNE2022Avslått
Erosjonstiltak rundt innløpskummer i jordbruketNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2022Avslått
Habitatkartlegging, tiltak, sjøørret Vannomr. VestBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av habitat for elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Våtmarksrestaur. i Storøykilen NR - tilbakeføringNORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG 2022Ikke behandlet
Innkrysning av rømt laks i små kystvassdragSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Kartlegging av vandringshinder i Øygarden kommuneØYGARDEN KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av LitjeelvaDYRØY KOMMUNE2022Avslått
Undersøkelse av miljøgifter i Tyrvelitjønn, VinjeTOKKE KOMMUNE2022Avslått
Vannforvaltning basert på plastNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS358 6002022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til LierelvaNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN210 5152022Innvilget som omsøkt
Habitatsforbedring i DaleelvaHUSTADVIKA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Elvemusling - overvannstiltak Bergen travparkBERGEN KOMMUNE2022Avlyst
Poster per side61 - 90 of 1192 items