Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Poster per side61 - 90 of 985 items