Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
FoU aktivitet - desentrale avløpsløsningerVannområdeutvalget Morsa600 0002018Delvis innvilget
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø, vannområde Morsa.Vannområdeutvalget Morsa110 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 2016Vannområdeutvalget Morsa320 0002016Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging av Vollaelva i Lurøy kommuneVannområde Ranfjorden100 0002018Delvis innvilget
Tiltak mot landbruksforurensning Vannområde Ranfjorden60 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Tiltaksretta kartlegging av sjøaurevassdrag OrklaVannområde Orkla100 0002018Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging av UstørjaVannområde Orkla2018Avslått
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Tungmetaller i ferskvannsfisk Vannområde Orkla60 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten i vannområde OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Tiltaksretta kartlegging av sjøørretbekker i OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 985 items