Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon av kjemisk og økologisk tilstandBJØRNAFJORDEN KOMMUNE2022Avslått
Utarbeiding av veileder - strakstiltak-elvemuslingBJØRNAFJORDEN KOMMUNE120 0002022Delvis innvilget
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 500 0002022Delvis innvilget
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 729 7902021Delvis innvilget
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Ryddeaksjon i AkslaBul Fremad2020Avslått
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER 2022Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER 2022Ikke behandlet
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 1192 items