Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING 2022Ikke behandlet
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL 2022Ikke behandlet
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE 2022Ikke behandlet
RESTAURERINGSTILTAK FOR TØNSVIKELVA ID 199-5-RTROMSØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tiltaksplan - restaurering av Manndalselva 206-6-RGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI 2022Ikke behandlet
Erosjonsdemping og biotopforbedringGJEMLESTAD-JERDAL ELVEEIERLAG 2022Ikke behandlet
Alna og evaluering av bekkeåpningsprosjekt NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 2022Ikke behandlet
Små sidevassdrag til Gaula i 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Forbedre vandring for sjøaure i kulvert FJALER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av ørretdam og gytebekkVIKEN FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utbedring av fiskehindre i SlukelvaØSTRE TOTEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av prioritert bekkevassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER 2022Ikke behandlet
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER 2022Ikke behandlet
Planlegging av habitattiltak i ValestrandselvaOSTERØY KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaureringstiltak i sjøørretbekker VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA 2022Ikke behandlet
Biotoptiltak i gyteelver for storørretGRAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utvikling i økologisk tilstand - riving av demningROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON 2022Ikke behandlet
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN 2022Ikke behandlet
GilsåaMERÅKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
RESTAURERINGSTILTAK FOR ELSNESELVA ID 204-23-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN 2022Ikke behandlet
RESTAURERINGSTILTAK FOR KITDALSELVA ID 204-18-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN 2022Ikke behandlet
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING 2022Ikke behandlet
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA 2022Ikke behandlet
Utbedring av oppgangshinder KaldvellaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 1192 items