Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Plan for deponerte masser i HaldenMARKER KOMMUNE2021Avslått
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG2021Avslått
Restaurering Øitjernsmyra DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
To tiltak innen vannforvaltning i PURAÅS KOMMUNE2021Avslått
Habitattiltak for å bedre leveforholdene for fisk HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Planlegging fiskepassasje FjøsangerbekkenBERGEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
Hva er tålegrensen for fosfor (P) i Mjøsa?VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Tiltak i Salangsvassdraget-Forbedring av kunnskapNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 985 items