Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Horvereidvatnet (Mulstadvatnet) (143-39109-L)Namsos Kommune2020Avslått
"Vinterhagen" - Framsynt reinseanlegg del IAurland Kommune2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i urban vassdragMaria Olga Tomprou2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Rossfjordvassdraget 2020Naturtjenester I Nord As2020Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i AlnaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av anadrome vassdrag på HitraNatur Og Samfunn As500 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
Restaureringstiltak i Risvollelva, Sauda kommuneSuldal Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i Vågelva, MildeUniversitetet I Bergen57 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Prosjekt "Sammen mot pukkelaksen"Vadsø Kommune2020Ikke realitetsbehandlet
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
Parasitt i Femund Klosser Innovasjon As2020Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Restaureringstiltak i Unnebergsbekken i SandefjordTønsberg Kommune440 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak for utløpsgytende storørret i TyrifjordenRingerike Kommune290 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Hafrsfjord Stavanger Kommune2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 806 items