Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Iddefjordkonferansen MARKER KOMMUNE50 0002022Delvis innvilget
Håndbok til kartlegging av bekker NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2022Avslått
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
Hva skjer med lågåsilda i Mjøsa?: PilotStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 0002020Innvilget som omsøkt
Hva er tålegrensen for fosfor (P) i Mjøsa?VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER2021Avslått
Hva betyr kalsiumfattig vann for framtida kalking?Norsk instiutt for vannforskning (NIVA)2016Avslått
Horvereidvatnet (Mulstadvatnet) (143-39109-L)Namsos Kommune2020Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Poster per side841 - 870 of 1191 items