Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Bygging av fangdammerSMØLA KOMMUNE2022Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Sognefjorden - overvaking og kartleggingSogn og Fjordane fylkeskommune2017Avslått
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Problemkartlegging i og ved EspelandsvatnetSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)100 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Storevatnet, Florø Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Sokna ErosjonssikringSokndal Kommune2020Avslått
Tiltak i Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Hobølelva på langs Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA110 0002017Delvis innvilget
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Privat avløp - en nøkkelfaktor til renere MjøsaSTANGE KOMMUNE2022Avslått
Restaurering meandrerende elveparti SlindelvaSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerStavanger Kommune260 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i Møllebekken, StavangerStavanger Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side841 - 870 of 1192 items