Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaureringstiltak i Jelsabekken, Suldal kommuneSuldal Kommune265 0002020Innvilget som omsøkt
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Tiltak for utløpsgytende storørret i TyrifjordenRingerike Kommune290 0002020Innvilget som omsøkt
Etablering av fiskepassasje til Store VikkaBJERKE ALMENNING295 4002021Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i sjøørretbekker VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA300 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i NærøydalselviAURLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldIndre Østfold Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Plastfanger i utløpsrør til vassdragAsker Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
tiltak for å forbedre saksbehandling innen spredt Ørland kommune300 0002018Delvis innvilget
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Tiltaksplan for KalstadkilenKragerø kommune300 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 2016Vannområdeutvalget Morsa320 0002016Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side841 - 870 of 985 items