Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER450 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA125 0002022Innvilget som omsøkt
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING175 4182022Innvilget som omsøkt
Utredning av habitat- og miljøforbedrende tiltakKLEPP KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging, tiltak, sjøørret Vannomr. VestBERGEN KOMMUNE450 0002022Innvilget som omsøkt
Vannforvaltning basert på plastNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS358 6002022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til LierelvaNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN210 5152022Innvilget som omsøkt
Tiltaksgjennomføring - sjøørretprosjekt HaugesundHAUGESUND KOMMUNE320 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring Naustvikbekken 2022TYSVÆR KOMMUNE580 0002022Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL266 7502022Innvilget som omsøkt
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan - restaurering av Manndalselva 206-6-RGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI100 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørretvassdrag i AgdenesSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA138 0002022Innvilget som omsøkt
Små sidevassdrag til Gaula i 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for ØrstaelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS330 0002022Innvilget som omsøkt
Forbedre vandring for sjøaure i kulvert FJALER KOMMUNE70 0002022Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i innlandsvassdragRAKKESTAD KOMMUNE164 9202022Innvilget som omsøkt
Gjennomføring tiltak sjøaure SunnhordlandVESTLAND FYLKESKOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE266 5202022Innvilget som omsøkt
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
Treplanting langs jordbruksvassdragTØNSBERG KOMMUNE75 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR KITDALSELVA ID 204-18-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN200 0002022Innvilget som omsøkt
Utbedring av oppgangshinder KaldvellaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG57 8802022Innvilget som omsøkt
Utfordringer langs 24-115-R Slungardbekken.STJØRDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG206 6152022Innvilget som omsøkt
Restaurering meandrerende elveparti SlindelvaSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2022UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE166 2402022Innvilget som omsøkt
Restaurering av renne ved gamle Eidet bruSAMEIET GAULA ELVEIERLAG52 5362022Innvilget som omsøkt
Poster per side841 - 870 of 1192 items