Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordPer Terje Haaland24 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i AulivaddragetVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side841 - 870 of 985 items