Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdene for sjøørret Driva Elveierlag2020Avslått
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Poster per side811 - 840 of 985 items