Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Kanalprosjektet Rindalsskogen - restaureringRØRVATNET VEL 2023Levert
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN500 0002022Delvis innvilget
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Innkrysning av rømt laks i små kystvassdragSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Poster per side811 - 840 of 1191 items