Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prøvefiske i vannområde Indre Oslofjord VestVannområde Indre Oslofjord Vest230 0002016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Biotopfobedrende tiltak i DirdalselvaDIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING SA246 8732021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Restaureringsplan for Ørsjøen og ØrelvaMARKER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Hva skjer med lågåsilda i Mjøsa?: PilotStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaOrkland Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og forslag til tiltak i sjøørreRådgivende Biologer As250 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Nordvannet i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling250 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåkning av HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde255 0002016Innvilget som omsøkt
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerStavanger Kommune260 0002020Innvilget som omsøkt
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE265 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side811 - 840 of 985 items