Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Hva betyr kalsiumfattig vann for framtida kalking?Norsk instiutt for vannforskning (NIVA)2016Avslått
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
Undersøkelse av mulige forsuringseffekterHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Sette opp og kalibrere en hydrologisk modell NO-HYSINTEF Energi AS2016Avslått
Bekjempelse av svartelistearter langs OrklaVannområde Orkla160 0002016Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Utvidet problemkartlegging i HallingdalVannområde Hallingdal/Valdres2016Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Vannforvaltning - kommunikasjonNaturvernforbundet2016Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
Tungmetaller i ferskvannsfiskVannområde Orkla2016Avslått
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Poster per side781 - 810 of 985 items