Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av tiltak i RyggelvaRYGG OG GROV SAMEIGE 2024Levert
Oppfølging av kjemisk tilstand i vannområdetBÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK2023Avslått
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Opning av bekkeløp ved Saudahallen/klatrehallen. SULDAL KOMMUNE 2024Levert
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Nyetablering av Gårdsdam for biologisk mangfoldAnders Skordal Fiskum2023Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)249 6002022Innvilget som omsøkt
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Poster per side781 - 810 of 1548 items