Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Søppelrydding i og langs bekker/elver Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Terrengkalking - Flåt GruveområdeEVJE OG HORNNES KOMMUNE2021Avslått
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Tilførsel av gytegrus i vassdragIndre Fosen Kommune2020Avslått
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Tilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For Vannforskning200 0002020Innvilget som omsøkt
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tilløpsbekker - 143-66-R & ukjentNamsos Kommune2020Avslått
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tilskudd til kartlegging av private avløpsanlegg Kristiansand Kommune2020Avslått
Tilskudd til kompetanse og informasjon innen spredVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2016Avslått
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Tilskudd til overvåkning av HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde255 0002016Innvilget som omsøkt
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002017Innvilget som omsøkt
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002016Innvilget som omsøkt
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Poster per side781 - 810 of 985 items