Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG 2021Ikke behandlet
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Undersøkelse av mulige forsuringseffekterHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Tilskudd til overvåkning av HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde255 0002016Innvilget som omsøkt
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Poster per side781 - 810 of 985 items