Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltak for nedvandrende smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning200 0002017Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Stikkrenne i BlakstadvassdragetFrøya kommune200 0002016Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Plast på avveie langs TelemarkskystenPorsgrunn kommune200 0002016Delvis innvilget
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Tromsa tiltaksplanGudbrandsdal Sportsfiskeforening205 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Gytebekk og strandsonetiltak i SavalenSavalen Fiskeforerning215 0002017Innvilget som omsøkt
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Habitattiltak for fisk i RisaEidsvoll Skog Jeger- Og Fiskerforening221 0002020Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling224 0002017Innvilget som omsøkt
Potensiale for flomreduksjon i BjørkelangenMarker Kommune225 0002020Innvilget som omsøkt
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side781 - 810 of 985 items