Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Vannområde Glomma sør- Milljøråd i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Undersøkelser i Apeltunvassdraget - spredt avløpBergen kommune, Bymiljøetaten2016Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Vasskjelder i Voss, undersøking, plan og tiltakVoss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Poster per side751 - 780 of 985 items