Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjødselforurensning i FiggaAnton Olaf Rikstad2020Avslått
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke funksjon av fisketrapp ved HøljarastETNEDAL KOMMUNE2023Avslått
Overvaking av miljøgifter frå nedlagte deponiVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
OslofjordbrødetMARKER KOMMUNE2023Avslått
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Oppstart av Bøvra elveeierlag BØVRA ELVEEIGARLAG SA 2024Levert
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding av avløpsrør i bekker og elverBEIARN KOMMUNE2023Avslått
Opprusting av sjøaurebekkar ved HardanerfjordenHARDANGERFJORD VILLFISKLAG125 1002023Delvis innvilget
Opprensking av tette og gjengrodde grøfter i skogtJOHN LUSETER 2024Levert
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Oppløysing av terskelen GildhusdammenVIK KOMMUNE50 0002023Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 1548 items