Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER114 5002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER60 0002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Suksesskriterier og evaluering av bevilgede tiltakNorsk Institutt For Vannforskning400 0002020Innvilget som omsøkt
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs høsten 2020Universitetet I Sørøst-norge175 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 985 items