Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Revisjon av andelsberegning i GaulavassdragetSameiet Gaula Elveierlag2020Avslått
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Restaureringstiltak sjøaure i EspedalselvaNorges Jeger og fiskerforbund Rogaland113 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
rullerende plan for restaurering av vassdragetVartdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Tokenesbekken pa NøtterøyTønsberg Kommune420 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak for fisk i RisaEidsvoll Skog Jeger- Og Fiskerforening221 0002020Innvilget som omsøkt
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Ryddeaksjon i AkslaBul Fremad2020Avslått
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Overvåking av gjødselforurensning i FiggaAnton Olaf Rikstad2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Poster per side751 - 780 of 1375 items