Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Plan for Gjerstadvassdraget Søndeled - StifossRISØR KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Utvikling i økologisk tilstand - riving av demningROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2022Avslått
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Habitatskartlegging og fiskeundersøking.RYGG OG GROV SAMEIGE220 0002022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Kanalprosjektet Rindalsskogen - restaureringRØRVATNET VEL 2023Levert
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Habitatkartlegging og forslag til tiltak i sjøørreRådgivende Biologer As250 0002020Innvilget som omsøkt
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 1191 items