Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for SokndalselvaEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Litlåna i HellelandsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Tilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For Vannforskning200 0002020Innvilget som omsøkt
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva VO ØyerenNes Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering sjøørretbekk SandvikaKragerø Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Bestandsmodell for Stillehavsøsters OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget200 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 985 items