Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
Restaureringsplan for ørret i HoenselvaØvre Eiker kommune99 0002018Innvilget som omsøkt
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS99 6002022Innvilget som omsøkt
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Restaureringssamling Sjøørretprosjektet i RogalandKLEPP KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltaksgjennomføring i sjøørretprosjektet i DalaneEIGERSUND KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan - restaurering av Manndalselva 206-6-RGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI100 0002022Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER100 0002022Delvis innvilget
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Norges første fangdamMARKER KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Habitatforbedrende tiltak i Møllebekken, StavangerStavanger Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 1191 items