Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Spredning av utslipp til fjorderUni Research Computing500 0002016Delvis innvilget
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 1191 items