Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Tiltak for nedvandrende smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning200 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Overvåkningsprogram for VO Horten-LarvikVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2017Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Private avløpsanleggVik kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side721 - 750 of 986 items