Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL266 7502022Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Naturrestaurering ØyenlågenKONGSBERG KOMMUNE2023Avslått
Naturbasert erosjonssikring i vassdragNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2023Avslått
Naturbasert erosjonssikring - prosjektINDRE FOSEN KOMMUNE300 0002023Innvilget som omsøkt
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Møllendal elveparkBERGEN KOMMUNE300 0002022Delvis innvilget
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
MusbekkenTilde Fagerstrand Heia2020Avslått
Mulighetsstudier for ØsternbekkenBÆRUM KOMMUNE2023Avslått
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Mjøsørret, områdebruk og miljøgifterNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Miljøundersøking av Litlandsvatnet og gruveområde Osterøy Kommune2020Avslått
Miljøundersøkelse MøllebekkenAlta kommune55 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Miljøtilstand i anadrome bekker i Heim og SurnadalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Poster per side721 - 750 of 1375 items