Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Trofisk kartlegging av innsjøerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA til overvåking av invertebraterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina372 0002020Innvilget som omsøkt
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 245 0002021Innvilget som omsøkt
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av Gluggbekken i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune75 0002020Innvilget som omsøkt
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Rikjenda og VinjesandenSTORDAL ELVEEIGARLAG75 5002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Poster per side721 - 750 of 986 items