Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK2021Avslått
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tiltaksplan for truede arter i RandselvaRINGERIKE KOMMUNE2021Avslått
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Problemkartlegging i TønsvikelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Helhetlig tiltaksplan HålandsvatnetSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av JernelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2021Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning PrestvannetPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Poster per side721 - 750 of 1191 items