Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2023ORKLAND KOMMUNE350 0002023Delvis innvilget
Gyte- og oppvekstområder i Mårelva - RestaureringBent Hugstmyr100 0002023Delvis innvilget
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG100 0002023Delvis innvilget
Habitattiltak i Valetrandselva OSTERØY KOMMUNE97 0002023Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE200 0002023Delvis innvilget
Restaurering av økol. funksjoner i ØstensjøvannÅS KOMMUNE200 0002023Delvis innvilget
Fisketrapp mv.BYGLAND KOMMUNE380 0002023Delvis innvilget
Habitattiltak Kvernbekken, SjøørretprosjektetKLEPP KOMMUNE450 0002023Delvis innvilget
Fura - Tiltaksplan og praktisk restaureringNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK200 0002023Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet Rogaland: fleksiterksklerKLEPP KOMMUNE250 0002023Delvis innvilget
Poster per side721 - 750 of 1548 items