Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 3HÅ KOMMUNE780 0002021Innvilget som omsøkt
Fysiske tiltak i Dalabekken, nedre delHÅ KOMMUNE500 0002021Innvilget som omsøkt
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Restaureringsplan for Ørsjøen og ØrelvaMARKER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG2021Avslått
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Helhetlig tiltaksplan for SokndalselvaEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltak sjøaure SunnhordlandFITJAR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering Øitjernsmyra DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Habitatkartlegging og tiltak for sjøaure HardangerULVIK HERAD350 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
To tiltak innen vannforvaltning i PURAÅS KOMMUNE2021Avslått
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak for å bedre leveforholdene for fisk HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Planlegging fiskepassasje FjøsangerbekkenBERGEN KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for Litlåna i HellelandsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Utbedre elveløp DragelvaHITRA KOMMUNE560 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
Hva er tålegrensen for fosfor (P) i Mjøsa?VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER2021Avslått
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side691 - 720 of 1548 items