Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Vannmiljøplan KvislaMandal kommune160 0002017Innvilget som omsøkt
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Prosessendringer i minirenseanlegg- forprosjektVannområde Glomma Sør2017Avslått
Poster per side691 - 720 of 986 items