Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
Tiltaksplan for KalstadkilenKragerø kommune300 0002018Innvilget som omsøkt
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 1191 items