Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Nyetablering av Gårdsdam for biologisk mangfoldAnders Skordal Fiskum2023Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)249 6002022Innvilget som omsøkt
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Ny kunnskap om påvirkning - 1109-1337-M/1109-1335MSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN2023Avslått
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2023NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2023Avslått
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Norsk DNA referansedatabase for begroingsalgerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Poster per side691 - 720 of 1375 items