Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 986 items