Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i vannområde Indre Oslofjord VestVannområde Indre Oslofjord Vest230 0002016Innvilget som omsøkt
Prøvetaking i prioriterte vannforekomster Vefsn VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten i vannområde OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Redusere næringssaltbelastninga til StoravatnetFitjar Kommune60 0002020Innvilget som omsøkt
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Re-etablering av nedsiltede gyteområder sjøørreForeningen Levende Bekker32 0002020Innvilget som omsøkt
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Referansevann Øvre HeimdalsvatnUniversitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum2016Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side691 - 720 of 1190 items