Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 2Hå Kommune400 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i LysakerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Redusere næringssaltbelastninga til StoravatnetFitjar Kommune60 0002020Innvilget som omsøkt
Smarbeid - skogbruksnæringa og vannforvaltningenInnlandet Fylkeskommune2020Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Potensiale for flomreduksjon i BjørkelangenMarker Kommune225 0002020Innvilget som omsøkt
Produktive bekkekanter Marker Kommune2020Avslått
Tiltak i Vik-elvaSømna Kommune2020Avslått
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
Gjenå pning åv Djupsundbekken i SåndefjordTønsberg Kommune130 0002020Innvilget som omsøkt
Ungfiskkartlegging i to lakse-/sjøørretelverMalvik Kommune2020Avslått
Kvar brei skal vegetasjonsbeltet vera?Tønsberg Kommune2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva - Oppstrøms BrekkedammenOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldIndre Østfold Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Re-etablering av nedsiltede gyteområder sjøørreForeningen Levende Bekker32 0002020Innvilget som omsøkt
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Tilskudd til kartlegging av private avløpsanlegg Kristiansand Kommune2020Avslått
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVestland Fylkeskommune400 0002020Innvilget som omsøkt
undervisning i vidaregåande skular om marin forsøpVestland Fylkeskommune2020Avslått
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Videre kartlegging av ørretvassdrag i FlekkefjordFlekkefjord Kommune2020Avslått
styrking av sjøørret som del av VannforskriftarbeiForeningen Levende Bekker77 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Poster per side691 - 720 of 1190 items