Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utrede høy autrofiering NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Avrenning fra landbruk NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Horvereidvatnet (Mulstadvatnet) (143-39109-L)Namsos Kommune2020Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Poster per side691 - 720 of 1190 items