Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
tiltaksrettet kartlegging av storørret i AursundenNORCONSULT AS2022Avslått
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Joselva - undersøkelse påvirkning fra jordbruk NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2023Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2023Avslått
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Problemkartlegging i TønsvikelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av JernelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Tiltak i Glomma gjennom Os og TolgaNORD-ØSTERDAL UTMARKSTJENESTER AS2023Avslått
Fura - Tiltaksplan og praktisk restaureringNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK200 0002023Delvis innvilget
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Kartleggingsbehov sivklipperNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL2023Avslått
Restaureringstiltak sjøaure i EspedalselvaNorges Jeger og fiskerforbund Rogaland113 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i 8 sjøaurebekker, SandnesNorges Jeger Og Fiskerforbund Rogaland2020Avslått
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND140 0002022Innvilget som omsøkt
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Skolebekken 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund Troms2020Avslått
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2023NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2023Avslått
Poster per side691 - 720 of 1375 items