Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Utlegging av gytegrus i Grovla/NordelvaOsen Kommune2020Avslått
Habitattiltak i AlnaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i LysakerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva - Oppstrøms BrekkedammenOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Miljøundersøking av Litlandsvatnet og gruveområde Osterøy Kommune2020Avslått
Planlegging av habitattiltak i ValestrandselvaOSTERØY KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning PrestvannetPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Poster per side691 - 720 of 1192 items