Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING2021Avslått
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Gytegrus i Nea-Nidelva VOMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitatutbedring i Grøtemselva, SelbuMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK2021Avslått
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Poster per side691 - 720 of 1191 items