Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Heilskapleg tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag140 0002016Innvilget som omsøkt
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Lokal tiltaksplan for RakkestadelvaVannområde Glomma Sør150 0002018Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 986 items