Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Tiltak mot avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling224 0002017Innvilget som omsøkt
Bestandsmodell for Stillehavsøsters OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget200 0002017Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Nordvannet i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling250 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksovervåkning i Finnøy og Rennesøy Rennesøy kommune2017Avslått
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø, vannområde Morsa.Vannområdeutvalget Morsa110 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av vannkvalitet i FagerstrandbekkeneNesodden kommune2017Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA110 0002017Delvis innvilget
Poster per side661 - 690 of 986 items