Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA 2022Ikke behandlet
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2018Avslått
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Demonstrasjonsanlegg rens av spylevannNATURVERNFORBUNDET I MANDAL 2022Ikke behandlet
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2021Avslått
Miljøforbedrende tiltak i SkogsfjordenNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Vannforvaltning - kommunikasjonNaturvernforbundet2016Avslått
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Tiltak i Salangsvassdraget-Forbedring av kunnskapNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Rossfjordvassdraget 2020Naturtjenester I Nord As2020Avslått
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS 2022Ikke behandlet
Utbedring av anadrome vassdrag på HitraNatur Og Samfunn As500 0002020Delvis innvilget
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Tunnsjøbekken (307-74-R)Namsos Kommune2020Avslått
Grongbekken (139-75-R)Namsos Kommune5 0002020Innvilget som omsøkt
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Stormyra (ingen ID)Namsos Kommune2020Avslått
Toddumsbekken (140-23-R)Namsos Kommune2020Avslått
Lekneselva (143-86-R)Namsos Kommune2020Avslått
Leknessjøen (0343000030-4-C)Namsos Kommune2020Avslått
Tilløpsbekker - 143-66-R & ukjentNamsos Kommune2020Avslått
Utrede høy autrofiering NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Poster per side661 - 690 of 1188 items