Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Pliktig organiseringSausvassdraget grunneierlag2017Avslått
Gytebekk og strandsonetiltak i SavalenSavalen Fiskeforerning215 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery As2020Avslått
Rydding/oppsamling av gammelt gjerdemateriell Siidaandelsleder i reindrift2015Avslått
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSiljan Kommune2020Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2021Avslått
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSILJAN KOMMUNE550 0002021Innvilget som omsøkt
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Sette opp og kalibrere en hydrologisk modell NO-HYSINTEF Energi AS2016Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Restaurering av Skauga trinn 2 - del 2SKAUGA ELVEIERFORENING446 6672021Innvilget som omsøkt
Tiltak og tilrettelegging av Svarttjønna HoveSkaun kommuine2018Avslått
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Poster per side661 - 690 of 986 items