Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø, vannområde Morsa.Vannområdeutvalget Morsa110 0002017Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA110 0002017Delvis innvilget
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord.Indre Fosen Kommune112 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak sjøaure i EspedalselvaNorges Jeger og fiskerforbund Rogaland113 0002020Innvilget som omsøkt
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER114 5002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Restaurering av gyteområder for sjøørret og laks Vindafjord Jakt Og Fiskelag126 9882020Innvilget som omsøkt
Gjenå pning åv Djupsundbekken i SåndefjordTønsberg Kommune130 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Poster per side661 - 690 of 986 items