Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Håndbok til kartlegging av bekker NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2022Avslått
Utvikling i økologisk tilstand - riving av demningROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2022Avslått
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE2022Avslått
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR ELSNESELVA ID 204-23-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Restaureringstiltak i vann Frøya kommuneFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE2022Avslått
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Tiltaksplan for Unnebergbekken MARKER KOMMUNE2022Avslått
Ekspropriasjon av myrområder for restaureringMARKER KOMMUNE2022Avslått
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Prosjektering av tiltak for fiskeoppgang HyttfossSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2022Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Tiltaksanalyse av BjerkreimsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE2022Avslått
Miljøtilstand i anadrome bekker i Heim og SurnadalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Sideløp Jølstra ved StorehågenKarl Oddvar Vie2022Avslått
Utarbeide veiledning om skog og vannmiljø.INNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE2022Avslått
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Forbedring av vannkvalitet i Kalvgardsbekken. VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Poster per side661 - 690 of 1191 items