Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Mål om god økologisk status i GunnarsbybekkenMOSS KOMMUNE 2024Levert
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
"Gytebekk-helse" Fra kartlegging til utføre tiltakMOSS OG OMEGN JEGER -OG FISKERFORENING 2024Levert
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Mogleikstudie for betring av vassmiljø MørkridselvMØRKRIDSDALEN ELVEEIGARLAG 2024Levert
Tiltak for betring av vassmiljø i MørkridselviMØRKRIDSDALEN ELVEEIGARLAG 2024Levert
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
"Fase 4 tiltak" i Mårelva m/ sideelv SkavåselvaMÅRELVA GRUNNEIERFORENING 2024Levert
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tunnsjøbekken (307-74-R)Namsos Kommune2020Avslått
Grongbekken (139-75-R)Namsos Kommune5 0002020Innvilget som omsøkt
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Poster per side631 - 660 of 1548 items