Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002016Innvilget som omsøkt
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Tiltak for nedvandrende smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning200 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
Tilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For Vannforskning200 0002020Innvilget som omsøkt
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Storelva-Sandnesfjorden: effekt av økt avrenning pNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Suksesskriterier og evaluering av bevilgede tiltakNorsk Institutt For Vannforskning400 0002020Innvilget som omsøkt
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Alna og evaluering av bekkeåpningsprosjekt NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING400 0002022Delvis innvilget
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Utredning: Organiseringsmodell for AlnaNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING350 0002021Delvis innvilget
Vannkvalitetskrav til laks etter gytingNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2021Avslått
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Hva betyr kalsiumfattig vann for framtida kalking?Norsk instiutt for vannforskning (NIVA)2016Avslått
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 1192 items