Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Revisjon av andelsberegning i GaulavassdragetSameiet Gaula Elveierlag2020Avslått
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Fisketrapp i Rimstadelva - 5108-2-M. ProsjekteringSameiet Numedalslågen Forvaltningslag50 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 986 items