Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Grongbekken (139-75-R)Namsos Kommune5 0002020Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Seminar i FNF-Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 5002020Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Samspillet Elveperlemusling og anadrom laksefiskTore Skogen25 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side631 - 660 of 1192 items