Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Sjøørret i Grytnesbekken og KongsdelenebekkenVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan elvemusling Søndre Fosen vannområdeSøndre Fosen vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Tiltaksretta kartlegging av sjøaurevassdrag OrklaVannområde Orkla100 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Avløpsopprydning i spredt bebyggelseEnebakk kommune100 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mikroplast i AulivaddragetVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Problemkartlegging i og ved EspelandsvatnetSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)100 0002017Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten i vannområde OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksretta kartlegging av sjøørretbekker i OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Vannområde Glomma sør- Milljøråd i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Vannøkologiske undersøkelser for elvemuslingVannområde Orkla100 0002016Innvilget som omsøkt
Vannområde Glomma sør-Miljørådgivning i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002016Innvilget som omsøkt
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 986 items