Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Laksetrapp i LyngstadelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Planlegge biotopforbedrende tiltak i Ena-vassdragHØGSKOLEN I INNLANDET2022Avslått
Tiltak i Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE2022Avslått
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av renseanlegg ved SkumsjøenDNT GJØVIK OG OMEGN2022Avslått
Restaurering av økologiske funksj. i ØstensjøvannÅS KOMMUNE2022Avslått
Arbeidsplan for HålandselvaEIGERSUND KOMMUNE2022Avslått
Fiskepassasje Havraåi, Vinje kommune TOKKE KOMMUNE2022Avslått
Bygging av fangdammerSMØLA KOMMUNE2022Avslått
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE2022Avslått
Sediment- og biotaundersøkelse i MeitjennSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR TØNSVIKELVA ID 199-5-RTROMSØ KOMMUNE2022Avslått
Demonstrasjonsanlegg rens av spylevannNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2022Avslått
Erosjonsdemping og biotopforbedringGJEMLESTAD-JERDAL ELVEEIERLAG2022Avslått
Trygg nedvandring av ålMARKER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av ørretdam og gytebekkVIKEN FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Utbedring av fiskehindre i SlukelvaØSTRE TOTEN KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av prioritert bekkevassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER2022Avslått
Dokumentasjon av kjemisk og økologisk tilstandBJØRNAFJORDEN KOMMUNE2022Avslått
tiltaksrettet kartlegging av storørret i AursundenNORCONSULT AS2022Avslått
Funndatabase for ferskvannsarter til ArtskartBIOLOG J.B. JORDAL AS2022Avslått
Planlegging av habitattiltak i ValestrandselvaOSTERØY KOMMUNE2022Avslått
Undersøkelse av tilstedeværelse av elvemusligKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ål i KragerøvassdragetKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Poster per side631 - 660 of 1191 items