Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side601 - 630 of 985 items